Liberala Kvinnor

”Vänsterfeministerna ägnar sig åt navelskåderi”

Annonser

Liberala Kvinnor i Göteborgs Maria Nilsson och Gulan Avci skriver replik på debattartikel från F! gällande (bristen på) säkerhetspolitik.

http://liberalakvinnor.se/2015/04/vansterfeministerna-agnar-sig-at-navelskaderi/

Annonser

Annonser