Liberala Kvinnor

Ny styrelse 2015

Annonser

Den 13:e april samlades LK Göteborg för ett extra åramöte och val av ny styrelse.

Den nya styrelsen leds nu också av en ny ordförande i Anna-Karin Wyndhamn som tar över stafettpinnen efter Maria Nilsson, som dock blir kvar i styrelsen. Maria ingår som bekant även i Liberala Kvinnor riks styrelse som vice ordförande.

 

Anna-Karin Wyndhamn och Maria Nilsson

De nya ledamöterna består av fyra omval och två nyval. Omvalen är: Gunilla Stig Nyberg, Maria Nilsson, Anita Kjessler och Jenny Lans. Nyvalen är: Nathalie Tapper och Gabriella Toftered. Avgående Eva-Lena Haag, Birgitta Jakosjin och Lisa Björklund avtackades med blommor och böcker och små vandringar nedför memory lane.

Val av adjungerad till FS samt vice ordförande återkommer vi till nästa styrelsemöte den 28: e april.

Annonser

Annonser